f2

 

 • Pozovite nas radi osnovnih informacija
 • Porazgovaraćemo o Vašim željama i namerama i dogovoriti vreme kada možemo doći da pogledamo Vaš stan
 • U dogovoreno vreme doći ćemo kod Vas da pogledamo stan i da kroz konstruktivan razgovor izvršimo tačnu procenu, kao i da Vas uputimo u trenutno stanje na tržištu kako bi znali da li su Vaše želje i namere realne o odnosu na mogućnosti
 • U isto vreme proverićemo ispravnost dokumentacije kojom se dokazuje vlasništvo nad Vašom nepokretnošću
 • Utvrdićemo i dogovoriti kupoprodajnu cenu
 • Dogovorićemo termine u kojima potencijalne kupce možemo da dovodimo radi razgledanja stana
 • Sa zainteresovanim kupcem dogovorićemo kupoprodajnu cenu. To je cena koja odgovara i prodavcu i kupcu.
 • Utvrdićemo rok za iseljenje iz stana
 • Telefon - upoznaćemo Vas sa procedurom
 • Oprema - utvrdićemo šta je osnovna a šta dodatna - šta ostaje u stanu - pod kojim uslovima
 • Kapara - dogovorićemo iznos i objasniti njenu funkciju
 • Porezi i sudska taksa - dogovorićemo se ko ih plaća, u kom iznosu i kada
 • Po utvrđivanju svih elemenata prodaje zaključićete u prostorijama našeg advokata Predugovor o kupoprodaju i istovremeno primiti kaparu
 • Sva potrebna dokumentacija o stanu ostaće kod advokata radi regulisanja dalje procedure vezane za overu Ugovora pred sudom
 • Na dan iseljenja utvrdiće se da ste kao prodavac ispraznili i oslobodlili stan od svih lica i stvari . Pristupiće se isplati celokupne ugovorene cene, overi Ugovora o kupoprodaji pred nadležnim sudom kao i predaji ključeva stana kupcu.