f3

 

 • Pozovite nas radi osnovnih informacija
 • Utvrdićemo i dogovoriti sve uslove koje stan treba da ispunjava: lokacija, struktura, sprat, izgled, cena itd.
 • Upoznaćemo Vas sa našom trenutnom ponudom. Bićete upućeni u trenutno stanje na tržištu kako bi znali da li su Vaše želje i namere realne o odnosu na mogućnosti
 • Dogovorićemo termine gledanja svakog stana iz naše ponude koji se poklapa sa Vašim mogućnostima
 • U slučaju da Vam neki od stanova koji pogledate odgovara organizovaćemo eventualna naknadna gledanja
 • Dogovorićemo kupoprodajnu cenu u direktnom razgovoru sa prodavcem. To je cena koja ogovara i kupcu i prodavcu
 • Utvrdićemo rok useljenja-iseljenja iz stana - to je optimalan rok koji odgovara i kupcu i prodavcu
 • Telefon - upoznaćemo Vas sa procedurom
 • Oprema - utvrdićemo šta je osnovna a šta dodatna - šta ostaje u stanu i pod kojim uslovima
 • Kapara - dogovorićemo iznos i objasniti njenu funkciju
 • Porezi i taksa overe - dogovorićemo se ko ih plaća, u kom iznosu i kada
 • Po utvrđivanju svih elemenata prodaje zaključićete u prostorijama našeg advokata Predugovor o kupoprodaju i istovremeno isplatiti kaparu. U momentu potpisivanja predugovora platićete Agencijsku proviziju u iznosu od 2% od dogovorene kupoprodajne cene stana
 • Sva potrebna dokumentacija o stanu ostaće kod advokata radi regulisanja dalje procedure vezane za overu Ugovora pred sudom
 • Na dan iseljenja utvrdiće se da je prodavac ispraznio i oslobodio stan od svih lica i stvari. Pristupiće se isplati celokupne ugovorene cene transverom sredstava sa deviznog računa kupca na devizni račun prodavca a po overi Ugovora o kupoprodaji pred nadležnim Javnim beležnikom kao i predaji ključeva stana kupcu te uvođenju kupca u posed nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje.