OPŠTE USLUGE

 • Stručne konsultacije

  Besplatno uz potpisan Ugovor o posredovanju u prometu nepokretnosti

 • Pregled dokumentacije

  Besplatno uz potpisan ugovor o posredovanju u prometu nepokretnosti

 • Posredovanje kod kupoprodaje 

  od 2-5 % od ugovorene kupoprodajne cene

 • Posredovanje kod ekskluzivne kupoprodaje

  Po dogovoru

 • Posredovanje kod Izdavanja za fizička lica

  ½ mesečnog zakupa

 • Posredovanje kod Izdavanja za pravna lica

  Jedna mesečna zakupnina

 • Procena vrednosti nepokretnosti

  Saradnik – 50 €   po radnom satu

  Ekspert – 100 €   po radnom satu

                              ili

  besplatno uz potpisan Ugovor o posredovanju u prometu nepokretnosti. • U SKLADU SA ČLANOM 34 ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU PLAĆANJE SVIH USLUGA VRŠI SE ISKLJUČIVO U DINARIMA, PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN PLAĆANJA.